Lauwers Psychotherapie

Coaching

Cliënten die wel een hulpvraag hebben, maar geen bemoeienis van hun zorgverzekeraar willen, kunnen terecht voor coachingsgesprekken.

Onverzekerde zorg

Als er sprake is van psychische klachten die niet ernstig genoeg zijn om van een DSM-5-stoornis te spreken, dan wordt behandeling niet vergoed vanuit de verzekering. Voorbeelden daarvan zijn een rouwstoornis, aanpassingsstoornis of relatieproblemen.

Ook dan is coaching een mogelijkheid.

Coaching is begeleiding van mensen in hun ontwikkelingsproces. De hulpvraag kan werkgerelateerd zijn, maar kan ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling liggen. De inhoud van de gesprekken zal gaan om terugkerende gedachten, gevoelens of gedragspatronen te bespreken die belemmerend werken ten aanzien van het bereiken van wensen en doelen.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als een depressie en een burn-out.

Deze gesprekken betaalt u zelf en kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Tarieven:

Bedrijven:   € 160 per uur.

Particulieren € 121 per uur.