Lauwers Psychotherapie

Praktijkinformatie

openingstijden

maandag   09.30 – 17.00 uur
woensdag 09.30 – 17.00 uur

donderdag 9.00 – 17.00 uur

Werkwijze

Na een telefonische aanmelding of aanmelding per mail zal in een telefonisch consult bekeken worden of jouw klachten passen binnen het aanbod van de praktijk.  Als er sprake is van een (chronische) depressie of trauma en er is plaats op de wachtlijst dan worden een aantal gegevens genoteerd (NAW, telnr ed) en kom je op de wachtlijst voor behandeling. Als de wachtlijst te lang wordt, zullen we adviseren om een psychotherapeut in de omgeving te zoeken.

Bij het eerste gesprek moet je het volgende meenemen: een schriftelijke verwijsbrief van de huisarts, een identiteitsbewijs en jouw zorgverzekeringspas. In het eerste gesprek zullen jouw klachten, hulpvraag en achtergrondinformatie besproken worden. Op basis van deze informatie wordt een behandelplan gemaakt. Aan het begin, tussentijds en einde van de behandeling nemen we een vragenlijst af, meestal de OQ-45. Zo wordt het effect van de behandeling gemeten.

wachttijd

De praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten.

Contracten en vergoedingen

Psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is € 385,-. U heeft een verwijsbrief nodig van de huisarts voor de bggz of sggz. Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij een contract:

  • Achmea groep
  • CZ groep
  • DSW
  • VGZ groep
  • ASR
Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben , bijvoorbeeld over de behandeling, dan kunt u deze met ons bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Op de website van de LVVP staat uitgelegd hoe u dat kunt doen.

Kwaliteitsstatuut

In de praktijk is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut aanwezig en is hier te downloaden.

meer lezen:   http://www.lvvp.info

privacystatement

De praktijk heeft een privacystatement. Die is hier in te zien.

In de praktijk wordt alleen gecommuniceerd via beveiligde communicatie zoals sms en ZIVVER.

No show beleid

Wij verzoeken u, wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk te melden. Op die manier kan ik iemand anders op het vrijgekomen tijdstip behandelen.

Verhinderd?

Meld het uiterlijk 24 uur (1 dag) van tevoren. U kunt hiervoor contact opnemen met mij: telefonisch, via SMS of een mail sturen.

Voor afspraken die minder dan een (24 uur) werkdag van tevoren worden afgezegd, geldt een No-Show-tarief.

Bij de eerste keer no show hanteer ik een tarief van €25,00.
Bij de tweede keer no show hanteer ik een tarief van € 40,00.
Bij de derde en daaropvolgende keren no show hanteer ik een tarief van € 105,00.

Een afgezegde afspraak wordt niet vergoed door uw verzekering.

waarneming

Wanneer is met vakantie ga of ziek ben, is er vervanging geregeld met een collega psychotherapeut. Dit betekent dat je in in die periode in geval van nood bij haar terecht kunt.

crisis

Tijdens kantooruren ben ik telefonisch en per sms bereikbaar. Mocht je met spoed hulp willen buiten kantoortijden, dan kun je het beste contact opnemen met de huisartsenpost in je regio. Ook kun je mij bellen en mijn voicemail inspreken of een sms sturen.

Kosten en vergoeding

Per 1 januari 2022 is in Nederland een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd voor de GGZ, het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM). Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. Het bestaande DBC-model is per 31-12-2021 afgeschaft. In het Zorgprestatiemodel worden alle afzonderlijke prestaties (zoals een behandelsessie, e-mailcontact of intercollegiaal overleg) apart in rekening gebracht. De tarieven zijn afhankelijk van de functie van de therapeut en de lengte van de sessie en kunt u hier inzien.

Behandelingen in de GGZ vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Uitsluitend uw basisverzekering is relevant voor de hoogte van uw vergoeding: het maakt voor de vergoeding dus niet uit of u aanvullend bent verzekerd. Houd er rekening mee dat in ieder geval eerst uw eigen risico van minimaal €385,- wordt aangesproken, als uw zorgverzekeraar dit niet al voor andere zorgkosten had geïnd. Wanneer u zelf met de zorgverzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken, telt dat bedrag.