Lauwers Psychotherapie

Trauma en behandeling

ptss (posttraumatische stressstoornis)

Psychische en lichamelijke reacties op een traumatische gebeurtenis kunnen direct na de gebeurtenis ontstaan. Maar het kan ook gebeuren dat de reactie pas (veel) later komt.

PTSS-klachten

Herbelevingen, vermijdingsgedrag, prikkelbaarheid, schrikachtigheid, alert-zijn, concentratieproblemen, slaapproblemen.

Soorten trauma:
  • type I: enkelvoudig: vaak een recente eenmalige schokkende gebeurtenis, zoals een overval of een auto-ongeluk ed.
  • type II: meervoudig:  herhaalde schokkende gebeurtenissen uit het verleden, zoals huiselijk geweld, oorlogsgeweld, seksueel misbruik ed.
Behandeling.

Al 18 jaar wordt in de praktijk EMDR toegepast bij de gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Meer informatie over EMDR kun je vinden op www.emdr.nl.

Werkingsmechanisme achter EMDR-therapie opgehelderd