Lauwers Psychotherapie

CBASP

CBASP is ontwikkeld door James McCullough. In een groot gecontroleerd onderzoek in de VS en in Nederland is de werkzaamheid van CBASP aangetoond. CBASP heeft op langere termijn betere resultaten dan het gebruikelijke psychotherapieën  voor chronische depressies. Chronische depressies reageren onvoldoende  op de bestaande psychologische en psychiatrische behandelingen, waaronder farmacotherapie.

Een chronische depressie gaat vaak gepaard met gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid. Niets van wat je tot nu toe geprobeerd hebt, hebben de depressieve klachten verminderd. Veel mensen met een chronische depressie hebben jeugdtrauma’s in hun voorgeschiedenis.

Bij mensen met een chronische depressie zien we 2 manieren om met problemen om te gaan:

Denken in globale termen. Bv ik kan niets/ niemand houdt rekening met mij/ niemand houdt van mij. Daardoor worden specifieke problemen niet onder de loep genomen en worden daardoor niet opgelost.

Het maakt niet uit wat ik doe’. Een gevoel van moedeloosheid. Mensen met een chronische depressie hebben het idee dat het niet uitmaakt wat zij doen in een sociale situatie. Dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op hoe situaties verlopen of uitpakken. Dit betekent dat ze niet tot actie komen, en dat ze denken: ‘Laat maar!’

De centrale doelstellingen van CBASP zijn mensen leren dat ze niet hulpeloos zijn en leren contact te maken met anderen:

  • Problemen leren oplossen door te focussen op 1 probleem. CBASP leert je dat het wel uitmaakt wat je doet en dat je wel invloed hebben op hoe situaties verlopen. Wanneer je problemen meer naar tevredenheid  oplost, zullen gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid verminderen en depressieve klachten afnemen. CBASP helpt mensen om zich anders te leren gedragen. CBASP leert je vaardigheden om problemen op te lossen dmv door situatie-analyses te maken. Per situatie leer je een analyse te maken van een gebeurtenis, jouw  gedrag en hoe de gebeurtenis voor je uitpakte. Vervolgens  kijk je naar wat je wel als resultaat gewenst had in de situatie en hoe je dat had kunnen bereiken.
  • Inzicht krijgen in jouw eigen sociale gedrag, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en contact leren maken. Daarmee krijg je de regie over jouw eigen leven.