Lauwers Psychotherapie

Behandeling depressie


Individuele psychotherapie:

Welke vorm psychotherapie gebruikt zal worden is afhankelijk van de soort depressie die je heeft,  welke methode werkzaam is gebleken bij deze soort depressie en uiteraard jouw voorkeur. De onderstaande 3 psychotherapieën blijken het best werkzaam: CGT, IPT en CBASP. Meer informatie over psychotherapie kun je vinden op www.nvp.nl

cognitieve (gedrags)therapie (CGT)

De cognitieve gedragstherapie helpt inzicht te krijgen in de relatie tussen gedachten, gevoelens, gedrag en de gevolgen daarvan. Andere keuzes en interpretaties van situaties leiden tot andere gedragingen en ervaringen. Via de Socratische dialoog en het gedachteschema worden gedachten kritisch onderzocht. Voorbeelden van denkfouten zijn: gedachtelezen, gedrag van de ander op jezelf betrekken en rampdenken. Als gedachten wijzen op een onderliggend denkpatroon, dan spreken van schema’s of overtuigingen. Meer informatie over CGT kun je vinden op www.vgct.nl

Interpersoonlijke therapie (IPT)

IPT is een kortdurende, focale, steunende psychotherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van een eerste depressie. IPT is als behandeling van eerste voorkeur opgenomen in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van stemmingsstoornissen. Het is uit onderzoek gebleken dat als je de aanleiding/ oorzaak van je depressie weet op te lossen of een manier vindt om ermee om te gaan, dat de depressie opklaart. IPT gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. De therapie zal zich dus richten op een interpersoonlijk thema. Binnen IPT worden drie mogelijke centrale thema´s onderscheiden: rouw, interpersoonlijk conflict en rolverandering. Meer informatie over IPT kun je vinden op www.iptnederland.nl

Cognitive behavioural analysis system of psychotherapy (CBASP)

CBASP is een redelijk nieuwe vorm van psychotherapie voor patiënten met een chronische depressie. Een chronische depressie duurt langer dan 2 jaar, maar het komt vaker voor dat een depressie vele jaren duurt.

Als de depressie ernstig is of niet of nauwelijks reageert op psychotherapeutische behandeling, is het wijs om een antidepressivum te overwegen. Het wordt aangeraden om een chronische depressie te behandelen met psychotherapie en medicatie, oftewel pillen en praten.

Ook als eerdere behandelingen onvoldoende effect hebben gehad, of als de depressieve klachten steeds terugkomen, is aanmelding zinvol.